Agrowłóknina 17g/m2

Agrowłóknina - włóknina polipropylenowa przeznaczona
do płaskiego przykrywania roślin uprawnych, używana zwłaszcza w warzywnictwie,
sadownictwie, kwiaciarstwie oraz szkółkarstwie ogrodniczym i leśnym
w celu zapewnienia roślinom lepszych warunków wzrostu i poprawy
ich cech jakościowych. 

W belkach o rozmarach 1,6 x 1000 mb i 1,2 x 1000 mb

Belka2

Inni przeglądali jeszcze te produkty:

Szczotki do odsiewacza

Szczotka do odsiewacza

Szczotki do mlewnika - pióra

 

wszystkie długości

Szczotka do mlewnika pi%c3%b3ra